Become our Fan

May 25, 2009

Gejala sosial dikira ancaman jahiliah era moden

Kerajaan perlu menambah baik sistem pendidikan untuk bentuk sahsiah generasi muda

BENARKAH jahiliah masih membelenggu pemikiran dan pengalaman umat Islam masa kini? Apakah kita faham pengertian jahiliah dalam erti kata sebenarnya? Jahiliah adalah perkara penting untuk kita fahami kerana ia musuh Islam sepanjang masa.

Pastinya orang yang hidup dalam zaman moden dan serba canggih hari ini mengakui dirinya Islam tetapi secara tiada sedar masih melakukan amalan jahiliah disebabkan tidak mengenal konsep dan ciri jahiliah sebenarnya baik melalui al-Quran, hadis atau bahan sejarah.

Saidina Umar al-Khatab pernah menjelaskan: "Sesungguhnya ikatan Islam yang kukuh akan terungkai satu demi satu apabila di kalangan umat Islam tidak mengenal apa itu jahiliah."

Jahiliah bererti bodoh, sesat, biadap, dungu, tidak mengetahui, tidak berilmu, keliru atau melakukan sesuatu tanpa pengertian dan pengetahuan. Tanggapan umum pula, jahiliah ialah keadaan yang berlaku sebelum kedatangan Islam atau dikenali sebagai zaman pra-Islam.

Ini biasanya ditujukan kepada masyarakat Arab di Semenanjung Arab sebelum Rasulullah SAW diutuskan. Umumnya membatasi pengertian jahiliah pada gejala syirik atau paganisme (tanpa agama), primitif, krisis keruntuhan akhlak yang melanda masyarakat Arab pada ketika itu.

Menurut pendapat Muhammad al-Qutb dalam bukunya, Jahiliah Abad ke-20 menggambarkan konsep jahiliah bukan berdasarkan masa, tempoh atau zaman tertentu, tetapi disebabkan individu atau masyarakat tidak mengakui Islam sebagai syariat hidup yang cukup sempurna.

Sayyid Qutb pula dalam bukunya, Petunjuk Sepanjang Jalan menyebut: "Masyarakat jahiliah ialah masyarakat yang tidak tulis pengabdiannya kepada Allah. Ini bermaksud pengabdian yang menjelma dalam kepercayaan atau keyakinan dalam syiar, lambang, peribadatan dan dalam peraturan serta undang-undang."

Usaha memperjelaskan pengertian jahiliah dalam erti kata sebenarnya, al-Quran menggambarkan beberapa ciri untuk menjadi panduan sifat dan ciri-ciri jahiliah itu.

Firman Allah yang bermaksud: "(Ingatlah dan kenangkanlah ihsan Tuhan kepada kamu) ketika orang kafir itu menimbulkan perasaan sombong angkuh yang ada dalam hati mereka (terhadap kebenaran Islam) perasaan sombong angkuh secara jahiliah (yang menyebabkan kamu panas hati dan terharu)." (Surah al-Fath, ayat 26)

Firman-Nya lagi yang bermaksud: "Sesudah itu, patutkah mereka berkehendakkan lagi kepada hukum jahiliah? Padahal kepada orang yang penuh keyakinan tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah." (Surah al-Maidah, ayat 50)

Beberapa ciri jelas untuk mengkategorikan beberapa golongan dalam erti kata masih jahiliah iaitu:

Tidak mengikut hidayah Allah.
Alim ulama menyatakan dalam aspek ini, golongan itu terdiri daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka sentiasa menyengutukan Allah dan seterusnya tidak melaksanakan syariat Islam. Keadaan ini seterusnya melahirkan manusia syirik, kufur, kafir serta orang tidak mempunyai pegangan hidup.

Hidup mengikut hawa nafsu.
Orang hidup di dunia berdasarkan hawa nafsu yang membawa keburukan tanpa kawalan. Golongan itu tidak mempunyai ciri keperibadian Muslim dalam kehidupannya sebagai hamba Allah. Allah sudah memberi peringatan yang tepat bagi golongan ini.

Firman Allah yang bermaksud: "Dan hendaklah kamu menetapkan hukum seperti diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu." (Surah al-Maidah, ayat 49)

Jika manusia mengikut kehendak nafsu, mereka terdorong melakukan perkara keji. Penilaian yang dibuat adalah berdasarkan akal fikiran semata-mata dan tidak berteraskan kebenaran. Ini sekali gus menjadikan manusia semakin jauh daripada hidayah Allah.

Adanya golongan pemusnah Islam.

Golongan itu sentiasa berusaha memusnah kesucian agama Islam melalui pelbagai cara sama ada secara fizikal, mental atau spiritual. Musuh Islam sentiasa berusaha menjatuhkan kekuatan umat Islam secara bersepadu. Jika umat Islam tidak mempunyai keimanan dan keyakinan kepada Allah sudah tentu terjerumus ke arah kebinasaan dan Islam musnah.

Justeru, orang Islam yang tidak menyedari diri mereka sudah diperguna dan diperalatkan golongan itu menjadi faktor terhadap keruntuhan Islam seluruhnya. Bagi orang yang jahil sudah tentu mereka tidak dapat membezakan dengan jelas perkara ini.

Gejala keruntuhan akhlak.
Memang tidak dapat disangkal lagi gejala keruntuhan akhlak dan moral adalah ciri orang jahiliah. Lantaran demikian, beberapa keadaan berlaku di sekeliling kita sedikit sebanyak memberikan `tempias' terhadap perkara itu.

Ternyata sekali kualiti masyarakat semakin merosot. Pelbagai gejala keruntuhan akhlak seperti pergaulan bebas, bohsia, dadah, rempit, zina, bohjan, pengkid, lepak, judi, hiburan yang mengasyikkan, arak, khalwat dan dadah melanda remaja mutakhir ini.

Berdasarkan faktor itu, ternyata ciri jahiliah sedang merebak dan meresap dalam diri umat Islam. Tindakan segera merangkumi aspek kesedaran dan pendidikan perlu dilaksanakan kerana kejahilan akan memberi kesan terhadap manusia.

Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya Islam and Secularism, krisis berlaku dalam masyarakat berpunca daripada tiga faktor iaitu kekeliruan dalam ilmu pengetahuan, kehilangan adab dan lahirnya pemimpin Islam yang tidak berkelayakan, tidak mempunyai nilai moral, intelektual dan kerohanian yang tinggi.

Oleh demikian, usaha kita untuk menyelesaikan pengaruh jahiliah perlu bersandarkan kepada maruah, sejarah serta identiti tersendiri kerana Al-Maududi menyarankan: "Masalah utama yang perlu diselesaikan ialah kedudukan dan status manusia di alam ini."

Penghapusan jahiliah di kalangan manusia daripada aspek pemikiran, pengalaman dan daya tindak adalah perlu. Ini juga memerlukan satu sistem pendidikan Islamik yang mampu menggarap manusia sebagai insan mempunyai rohani, fikiran, perasaan serta keseimbangan. Kesedaran semula umat Islam mestilah tepat bagi membentuk kesedaran menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan sama ada ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Sumber Berita harian_25mei2009

May 7, 2009

Strategi tangani isu mat rempit

Oleh MOHD. FARID MD. ALIAS

"MAT Rempit' bukan hanya melibatkan pemanduan motosikal tetapi dilihat juga melibatkan aktiviti jenayah yang lain seperti dadah, ragut dan sebagainya.

PELBAGAI kejadian jenayah baru-baru ini yang dikaitkan dengan mereka yang dikatakan 'Mat Rempit' telah menyebabkan pihak berkuasa menggandakan usaha menangani gejala mat rempit ini.

Gejala tersebut, berdasarkan tangkapan yang dibuat, melibatkan ramai remaja Melayu lelaki yang beragama Islam. Adalah amat sedih apabila mengetahui situasi ini yang menggambarkan realiti sebenar permasalahan generasi muda Muslim kita.

Gejala mat rempit kini bukan sekadar aksi tunggangan ekstrem di jalanan tetapi turut mengalami evolusi budaya yang turut merangkumi aspek penampilan seperti cara berpakaian, pertuturan serta pergaulan dan juga aspek dalaman yakni idealisme, kecenderungan serta nilai hidup.

Aktiviti mat rempit juga bukan sekadar dikaitkan dengan kesalahan trafik malahan kesalahan jenayah umpamanya penyalahgunaan dadah, merompak, meragut dan sebagainya serta ketirisan akhlak seperti pergaulan bebas.

Tentunya tidak adil untuk umum melabelkan semua mat rempit bersikap sedemikian rupa kerana ada sesetengahnya memang sekadar melibatkan diri dalam aktiviti bermotosikal tanpa sebarang unsur jenayah atau isu moral.

Namun pelbagai stigma negatif yang terpalit pada para mat rempit seakan tidak dapat dipadamkan daripada persepsi masyarakat kerana kerapnya berlaku insiden jenayah dan tidak bermoral yang melibatkan golongan bermotosikal.

Dan persepsi sedemikian diperkukuhkan lagi apabila masyarakat mengalami sendiri insiden yang tidak diingini yang melibatkan golongan tersebut, apatah lagi jika ada kaum keluarga sendiri yang berkecenderungan sedemikian.

Ia seakan kelihatan sebagai satu wabak virus sosial yang semakin merebak di kalangan golongan belia di negara kita khususnya remaja Melayu. Dan wabak ini perlu ditangani sebelum ia menjadi satu ancaman kepada keselamatan negara.

Operasi "merawat"

Operasi penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa terutamanya polis sememangnya perlu dalam menangani gejala ini daripada menjadi belenggu yang mencetuskan ketidaktenteraman dalam masyarakat.

Mereka yang didapati bersalah akan dikenakan saman, penjara, atau kenderaan disita berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Usaha sedemikian dapat dilihat sebagai satu kaedah pendidikan menggunakan hukuman sebagai pengajaran buat yang tertangkap dan mereka yang lain.

Walaubagaimanapun, selain pendekatan hukuman, kita juga perlu melihat kepada kaedah lain yang mampu menyelesaikan gejala sedemikian dengan mengambil kira akar puncanya.

Sebagaimana konsep pengubatan dalam Islam, yakni mencegah itu lebih baik daripada mengubati, pendekatan yang diambil perlu berhasil membina ketahanan iman dan ilmu yang kukuh agar tidak terjebak dengan apa jua pengaruh negatif yang timbul dewasa ini.

Ironinya, media pula mengagungagungkan budaya mat rempit dengan menyiarkan sisi kehidupan golongan tersebut. Natijahnya hal ini mungkin menjadikannya satu budaya popular di kalangan remaja. Jelasnya gejala mat rempit merupakan realiti masyarakat yang tidak perlu disebarkan.

Sistem pendidikan

Faktor pembentukan gejala sosial seperti mat rempit juga boleh dilihat dari aspek pencapaian sistem pendidikan di negara kita. Adakah sistem pendidikan kita mempunyai kelemahan sehinggakan terdapat banyak modal insan yang dididik terjerumus ke dalam kemelut sosial?

Persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif dan ikhlas demi kebaikan generasi muda. Soal ego dan kepentingan diri perlu ditolak dalam menjawab persoalan tersebut.

Sebagai contoh, berkemungkinan sistem pendidikan negara masa kini terlalu berlandaskan peperiksaan iaitu penerapan konsep ilmu oleh guru diikuti pengulangan konsep ilmu tersebut oleh murid. Kemudiannya, proses penilaian banyak berlaku secara di atas kertas iaitu peperiksaan bertulis.

Teknik pengajaran di dalam kelas pula lebih mengaplikasikan gaya belajar yang bersifat auditori dan visual, yang mungkin lebih mudah diadaptasikan oleh pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki yang lebih cenderung kepada gaya belajar kinestatik atau berbentuk amali.

Implikasinya, kedapatan lebih ramai pelajar lelaki yang keciciran, iaitu tidak dapat menyerap sepenuhnya proses perkembangan ilmu di dalam kelas dan seterusnya kurang cemerlang dalam peperiksaan. Keadaan sedemikian berpotensi menyebabkan mereka kehilangan arah kehidupan andainya tidak terus dibimbing sebaiknya.

Tambahan pula, adakah integrasi konsep pendidikan Islam atau moral (bagi bukan Islam) secara teori dan amali turut diberikan penekanan secukupnya dalam pembelajaran di sekolah? Hal ini memerlukan kita meneliti kembali sukatan serta kaedah pengajaran yang digariskan untuk para pelajar kita.

Mengapa remaja Melayu?

Persoalan kedua ialah, adakah benar gejala ini lebih menular di kalangan remaja Melayu berbanding kaum lain di negara kita? Jika benar, mengapakah hal ini berlaku sedemikian? Jawapan kepada persoalan tersebut mungkin boleh dikaji berdasarkan kepada faktor sosio ekonomi dan demografik kaum-kaum di negara kita.

Secara umum, penglibatan masyarakat bukan Melayu dalam perniagaan memungkinkan golongan muda mereka turut terlibat secara langsung dalam perniagaan keluarga di samping menelusuri lapangan akademik melalui persekolahan.

Situasi ini mendedahkan mereka kepada kegiatan berniaga yang menuntut mereka kepada pengiraan untung rugi serta perencanaan terhadap kelangsungan perniagaan untuk masa depan. Praktis sedemikian merupakan satu pendidikan berbentuk kinestetik atau amali dalam kehidupan mereka.

Justeru bagi yang cenderung dalam akademik, usaha mereka akan ditumpukan kepada kecemerlangan pelajaran. Manakala bagi yang lebih cenderung ke arah bidang bukan akademik, mereka berkeupayaan untuk meneruskan perniagaan keluarga jika ada minat ataupun membuka perniagaan baru berdasarkan pengalaman berniaga dimiliki.

Manakala bagi remaja Melayu pula, wadah pendidikan yang ada mungkin terhad kepada persekolahan semata-mata. Oleh itu, sekiranya tercicir, hal ini menyebabkan remaja tercari-cari alternatif lain untuk mencurahkan bakat, minat dan tenaga mereka.

Lalu, apa yang dimiliki di depan mata itulah lebih mudah menjadi medan perencanaan bakat dan kehebatan mereka. Tidak lain tidak bukan itulah motosikal. Motosikal, dengan harga yang mampu dimiliki oleh kebanyakan keluarga Melayu, memungkinkan ramai remaja memilikinya sendiri atau melalui milik keluarga.

Dengan motosikal yang dimiliki itulah remaja memanifestasikan keupayaan fizikal mereka dengan membuat aksi ekstrem, dan kepintaran teknikal iaitu dengan mengubahsuai motosikal untuk menjadi jentera pemanduan yang lebih laju.

Dua pendapat di atas hanyalah merupakan hipotesis untuk menjelaskan faktor pembentukan gejala mat rempit yang masih perlu dibuktikan sama ada secara kualitatif mahupun kuantitatif. Malah mungkin ada pendapat lain yang lebih baik serta faktor lain yang perlu diambil kira untuk menjelaskan isu ini.

Bagaimana dengan negara lain? Kajian sosiologi yang merujuk kepada perbandingan budaya remaja antara kaum di negara kita dan di negara-negara lain juga boleh dilaksanakan demi memperoleh faedah berbanding.

Antara persoalan yang boleh dijadikan objektif kajian ialah adakah gejala sedemikian turut berlaku di negara-negara lain? Apakah puncanya? Jika ada, bagaimanakah pihak berkuasa di sana berusaha mengatasinya?

Dengan hasil kajian yang diperoleh, pihak berkaitan boleh merangka strategi yang lebih baik serta mengadakan usaha kerjasama yang menggabungkan kepakaran masing-masing dalam usaha menangani gejala mat rempit ini secara lebih berkesan.

sumber_utusan melaysia_7 mei 2009

May 3, 2009

Soal Jawab 'Jangan politikkan hukum agama'

Pandangan pakar perundangan Islam perlu diutama supaya ketetapan sesuai nas al-Quran

DATUK NOOH GADUT

Secara umumnya, bagaimana Datuk melihat kesan pelaksanaan peraturan baru ini terhadap umat Islam di Malaysia.

Keputusan ini perlu disemak kembali sebab ia jelas bercanggah dengan hukum. Kita perlu merujuk kepada nas al-Quran berdasarkan Ayat 36, Surah al-Ahzab yang bermaksud: "Tidaklah harus bagi orang beriman lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata." Sudah pasti perkara ini (ketetapan baru) menimbulkan kesan dan secara dalamannya, sudah wujud rasa gelisah dan tidak puas hati umat Islam terutama ulama. Dari sudut pandangan negara luar, terutama di kalangan negara Islam, sudah tentu mereka akan melihat perkara ini dengan negatif.

Keputusan Kabinet itu dilihat sebagai satu ketetapan yang dicapai tanpa mendapatkan pandangan pakar dalam perundangan Islam termasuk Majlis Mufti, Persatuan Ulama Malaysia dan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (Jakim). Adakah mereka itu dipanggil memberi pendapat.

Sewajarnya sebelum diputuskan, perlu dilihat (merujuk) kepada satu kajian yang terperinci, profesional dan penuh tanggungjawab. Bincanglah dulu dengan golongan ulama terutama institusi agama yang mempunyai kuasa seperti Jakim, Majlis Fatwa dan Majlis Agama Islam setiap negeri. Sudah tentu kita akan mendapat banyak input yang membantu mencapai satu keputusan wajar dalam melaksanakan ketetapan berkait hukum syarak. Perkara ini wajar dibawa ke dalam perbincangan bermula di peringkat awal termasuk Majlis Raja-Raja Melayu kerana ia perkara besar. Adalah lebih manis dan harmoni sekiranya soal berkaitan agama diputuskan oleh golongan agama, dapatkan pandangan mereka, bukannya boleh digunakan di pentas politik semata-mata. Sudah tentu apabila dibincangkan, ia akan memakan masa lama, tetapi hasilnya merangkumi semua aspek dan keperluan.

Ada yang mengatakan ketetapan baru itu sebenarnya dicapai dalam situasi 'sama-sama menang' bagi penganut semua agama di Malaysia. Apa komen Datuk.

Bagi saya, secara zahirnya, konsep sama sama menang tidak nampak secara jelas untuk kepentingan semua pihak. Apabila sesuatu isu bercanggah dengan agama, ia perlu diharmonikan, kaji status agamanya, adakah anak itu sudah baligh atau belum. Jika sudah baligh, beliau berhak memilih agamanya tetapi dalam kes seperti ini (perceraian dan tukar agama), tentulah status agama bapa yang perlu diutamakan. Cuma, masih ada beberapa ruang (kelemahan) yang perlu diperbaiki, misalnya statusnya pergi (ikut) bapa tetapi hubungan dengan ibu tidak akan putus.

Mungkin di sinilah silapnya kita dan situasi ini mendorong wujudnya keperluan supaya diadakan satu prosedur, perjanjian dan disiplin bersama iaitu ibu kanak-kanak tetap berhak memberikan kasih sayang dan apa juga yang berkaitan semata-mata demi kebaikan zuriatnya. Jika rasa harmoni tadi tidak wujud, ia sebenarnya berpunca daripada masalah manusia sendiri, bukan masalah hukum kerana pengurusan manusia itu yang tidak betul. Di Johor, jika ada yang menemui saya untuk memeluk agama Islam, saya katakan kepada mereka bahawa mereka sebenarnya bukan masuk Melayu, bukan masuk Arab kerana adat mereka, pakaian mereka, makanan mereka boleh diteruskan selagi ia halal dan tidak melanggar hukum. Persepsi ini yang perlu diperbetulkan.

Mualaf tak semestinya memakai jubah, tidak wajib menyimpan janggut semata-mata kerana mereka sudah menganut Islam dan hakikat itu perlu diperjelaskan. Mereka tetap perlu menunaikan tanggungjawab menjaga ibu mereka yang bukan Islam, mesti ziarah, bagi kasih sayang kepada ibu bapa sebab Islam tak pernah memutuskan hubungan ibu dan anak, begitu juga hubungan adik beradik. Jika ia berlaku, itu kesilapan manusia. Demi kebaikan bersama, demi kebaikan anak dan keluarga yang terbabit, saya sarankan supaya ditubuhkan satu badan khas yang memantau anak kecil ini. Jawatankuasa pemantau itu boleh terdiri daripada ibu atau bapa, bagi yang sudah masuk Islam, mereka perlu pantau apa yang boleh dan apa yang tak boleh dilakukan anak. Ini soal amanah dan integriti.

Apa akan terjadi kepada anak-anak yang dibela oleh ibu atau bapa yang berlainan agama. Bagaimana anak-anak itu mampu mengembangkan atau melaksanakan ajaran agama asal mereka tanpa bimbingan ibu bapa yang sudah bertukar agama.

Ini perlu diputuskan dalam kaedah menyeluruh kerana hakikatnya hubungan itu tidak pernah putus. Mahkamah perlu putuskan hak penjagaan dan di sinilah peranan jawatankuasa pemantau bertujuan supaya akidah anaknya terjaga dan terpelihara. Mereka perlu melihat dan memantau sepanjang proses anak-anak membesar. Ia termasuk soal kebajikan, keperluan makan, minum, hak pelajaran dan kasih sayang. Pihak berkuasa perlu mencari kaedah bagaimana nak selesaikan. Sebab itu saya katakan tadi perlu ada kajian dan perbincangan terperinci. Jika berlaku sesuatu masalah sepanjang tempoh berkenaan, kita sudah ada cara dan jalan penyelesaiannya mengikut kaedah ditetapkan kerana semua perkara berbangkit dan jangkaan seperti itu sudah diambil kira, termaktub dalam ketetapan ketika membuat sesuatu keputusan. Hasil perbincangan itu boleh dibuat satu peraturan lengkap, profesional dan semua pihak mesti menerima keputusan ditetapkan.

Keputusan melaksanakan peraturan baru ini dilihat tidak melalui proses perbincangan terperinci termasuk dibawa ke Dewan Rakyat untuk dibahaskan. Adakah hal seperti ini perlu dibincangkan secara terbuka.

Lebih wajar jika dibincangkan dan platform pertama perbincangan mesti diputuskan pada peringkat ulama. Pada peringkat awal, perlu ada kajian membabitkan semua aspek dan dan perlu dilakukan segera kerana daripada situlah ia akan mewujudkan situasi 'sama-sama menang'. Jika keputusan dibuat secara tergesa-gesa dan melulu, ia akan membawa kepada perkara yang tidak baik serta jelas merugikan kita. Perkara seperti ini perlu menjadi pengajaran akan datang kepada semua pihak kerana isu agama sangat sensitif yang boleh membawa kepada rusuhan perkauman. Sedangkan kita sering berbangga dengan keadaan aman yang dinikmati sekarang dan perkara itu perlu dijaga, diperhalusi supaya keharmonian dapat dikekalkan. Perbincangan dan kajian sangat penting, bukan setakat membuat andaian dan penilaian apa akan terjadi kalau buat itu, buat ini kerana kita bercakap soal hukum.

Keputusan sudah pun diumumkan, adakah sudah terlewat untuk diperbaiki dan diperhalusi agar satu pendekatan baru boleh diambil bagi mengatasi kelemahan sedia ada.

Ini adalah undang-undang manusia, memang tidak ada masalah jika kita bersungguh-sungguh mahu perbaiki. Kita sudah lihat dan belajar daripada banyak perubahan yang berlaku dalam negara, ada yang sensitif sebab itu perlu ambil kira pengalaman bersama bagaimana menjaga hak beragama. Itu semua perlu difikirkan bersama. Saya mencadangkan Muzakarah Fatwa Kebangsaan perlu membuat satu keputusan segera mengenai perkara ini.

sumber dari_berita harian_3/5/09